Монгол улсын нарны эрчим хүчний боломж

Монгол Улсын фотоволтайкийн боломж юу вэ?

Монгол Улс нарны эрчим хүчний асар их нөөцтэй. Говийн бүсэд жилийн дундаж нартай өдрийн тоо 270-300 хоног, нарны цацрагийн жилийн дундаж хэмжээ 2200-3300 цаг байна гэсэн тооцоо байдаг.

Үүнээс үзэхэд цацрагийн жилийн тунг 1200 – 1600 кВт.ц / м2 гэж тооцдог. Өдөрт 4.3-5.3 кВт * ц / м2 эрчимтэй байна.

Киотогийн протокол ба Парисийн хэлэлцээр
Нарны цахилгаан үүсгүүрийн ашиглалтын хугацаа
Агаарын бохирдол ба Нарны зай
logo_zadalsan