Нарны эрчим хүчийг цахилгаан болгон ашиглах нь байгаль орчныг хамгаалахад хэр нөлөө үзүүлэх вэ?

Манай Улаанбаатар хотын цахилгаан эрчим хүчний хэрэглээг нүүрс түлдэг, түүнээс эрчим хүч үйлдвэрлэдэг дулааны цахилгаан станцууд (ДЦС) хангадаг. ДЦС нь дулаан, цахилгаан үйлдвэрлэхийн тулд агаарт их хэмжээний хорт утаа (CO2) ялгаруулдаг. 1кВт цаг эрчим хүч үйлдвэрлэхийн тулд шатсан нүүрсийг 0.9 кг CO2 хэлбэрээр агаарт гаргадаг.

CO2 ялгаруулалтыг бууруулахад ургамал, мод чухал үүрэг гүйцэтгэдэг. 30 настай эрүүл мод жилд 12 кг CO2-ыг агаараас гаргаж, хүчилтөрөгч (O2) ялгаруулдаг.

Улаанбаатар хотод одоогоор нүүрсээр ажилладаг цахилгаан станцаас өөр цахилгаан үүсгүүр байхгүй тул эрчим хүчний хэрэглээ нэмэгдэхийн хэрээр агаар дахь CO2, хорт утааны хэмжээ нэмэгдсээр байх болно.

Киотогийн протокол ба Парисийн хэлэлцээр
Нарны цахилгаан үүсгүүрийн ашиглалтын хугацаа
Агаарын бохирдол ба Нарны зай
logo_zadalsan